"Śpieszmy  się grać w golfa

- czas tak szybko umyka"

.

Kraków 13.05.2017

Początek strony