"Śpieszmy  się grać w golfa

- czas tak szybko umyka"

.

 

Open de Golf French Touch Trophy. Wygraj wyjazd na Ryder Cup Paryż 2018.

SPAR Polska Liga Golfowa  rozgrywki klubowe w poszczególnych regionach wyznaczonych przez PZGolfa.

 

Zasady
1. Uczestnikiem SPAR Polska Liga Golfowa może być dowolny klub golfowy z danego regionu.
2. Drużyna składa się z dowolnej liczby zawodników gdzie do wyniku drużyny liczy się 9 najlepszych.
3. Skład drużyny wyznaczany jest na finał przez kapitana drużyny z zawodników klubu, którzy mogą go na ten czas reprezentować. W poszcególnych turniejach rozgrywek w Rejonach każdy zawodnik reprezentuje klub indywidualnie

4. W każdym turnieju prowadzona jest klasyfikacja indywidualna jak też drużynowa.
5. Nie przyznaje się nagród w poszczególnych turniejach dla drużyn.
6. Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest w formacie strokeplay brutto do rankingu przyznawane są punkty :

7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako suma punktów w dwóch formatach tj. stableford brutto i netto
8. Dla zwycięzców  tury regionalnej dla klubów (ranking) przewidziane są punkty do finału.
9. Indywidualnie przewidziane są trzy  puchary.
10. Drużynowo przewidziano  puchar dla zwycięzców.

11. W regionach rozgrywamy trzy mecze jednodniowe i jeden dwudniowy.

      Po tych rozgrywkach drużyny otrzymują odpowiednio
I miejsce 20 punktów, II miejsce 15 punktów, III miejsce 10 punktów, IV miejce 5 punktów,

które są zaliczone drużynie w walce finałowej   

Cztery drużyny z regionu awansują do finału krajowego.

Każda drużyna reprezentowana jest przez 6 zawodnikow.

Do wyniku drużyny liczy się 5 rezultatów

Finał jest dwudniowy. 

 

Początek strony